Genießen Sie sächsische Braukunst

Privatbrauerei
Eibau i.Sa. GmbH

Uff a Bier

„Frooe, gih oack schunn as Bette“, soit dr Uwe zer Oanette, „iech gih oack an Kraatschn rim uff a bier, is wird ne schlimm, im a zahne rim bie´ch heem, Nettl, tu dr oack woaas treem!“
„Nu, do musst de abm gihn, iech koann miech as Naast verziehn. Wenn de heemkimmst, brengn oack bitte glei de Murgnzeitung mitte!“

Privatbrauerei Rechenberg
GmbH & Co. KG